Thursday, 28/10/2021 - 18:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bản Ngoại

Hình ảnh minh họa cho sáng kiến "Nâng cao chất lượng đọc môn Tiếng Anh 5"

Hình ảnh học sinh sử dựng từ điển tra từ trong giờ học.Hình ảnh minh họa khi sử dụng phần mềm T-Flat tra từ. Hình ảnh mình họa: Bài đọc giáo viên yêu cầu học sinh, Hình ảnh học sinh đọc bài đọc giáo viên giao. đọc. Hình ảnh minh họa: Bài đọc giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài và đặt các câu hỏi xung quanh nội dung bài đọc. Hình ảnh minh họa: bài đọc của học sinh. Hình ảnh minh họa: học sinh đọc bài lưu loát.